Een bezoek van de Zout Express

Doelgroep

Groep 7 en 8 van de basisschool.

Tijdsinvestering

Een les duurt 45-60 minuten. Met het boeken van de Zout Express committeert u zich tevens aan actieve deelname aan de Zoutkristallengroeiwedstrijd. Hiervoor is een lesbrief beschikbaar.

Begeleiding

De leerkracht begeleidt, waar nodig, de leerling(en) in het zoutkristalgroei-experiment en behandelt de lesbrief in de klas, voorafgaande aan bezoek Zout Express. Tijdens het bezoek van de Zout Express neemt de leerkracht zelf ook een onderzoekende houding aan. Per les passen maximaal 16 leerlingen in de truck, grotere klassen moeten worden gesplitst.

Kerndoelen

De leerlingen maken kennis met zout, eigen onderzoek te doen, en verslag te leggen.


Kerndoel 1: De leerling leert informatie te verwerven uit gesproken taal. De leerling leert tevens die informatie mondeling of schriftelijk gestructureerd weer te  geven.
Kerndoel 23: De leerling leert wiskunde taal te gebruiken.
Kerndoel 32: De leerling leert eenvoudige problemen op te lossen.
Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige  verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Kerndoel 55: De leerling leert op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kosten

Geen.

Overig

De Zout Express rijdt in de periode augustus-oktober in Noord-Nederland. Aanmelding voor schooljaar 2013-2014 via www.zoutkristallen.nl is inmiddels gesloten.

Laatst aangepast op maandag, 02 september 2013 08:39