Mobiel Planetarium

Een reis door het heelal.

 

Een bezoek van het Mobiel Planetarium

Doelgroep

Groep 1 t/m 8 basisschool en middelbare school

 

Tijdsinvestering

Een les duurt 40-80 minuten. Voorbereiding in de klas en verwerking is verplicht, invulling naar eigen inzicht van de docent. Hiervoor is lesmateriaal beschikbaar.

 

Begeleiding

Een of twee deskundige sterrenkunde studenten. De workshop wordt geheel door studenten geleid. De leerkracht doet inspiratie en ideeën op voor koppeling naar de eigen lessituatie. De leerkracht neemt zelf ook een onderzoekende houding aan. Per sessie kunnen maximaal 30 kinderen deelnemen, plus 1 a 2 leerkrachten.

 

Kerndoelen

Fascinatie over het heelal brengen; kennismaken met meest elementaire hemellichamen zoals zon, maan en sterren. In combinatie met het bijbehorende lesmateriaal komen de volgende kerndoelen aan de orde:


Kerndoel 1: De leerling leert informatie te verwerven uit gesproken taal. De leerling leert tevens die informatie mondeling of schriftelijk gestructureerd weer te  geven.
Kerndoel 23: De leerling leert wiskunde taal te gebruiken.
Kerndoel 32: De leerling leert eenvoudige problemen op te lossen.
Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Kerndoel 42: De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige  verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Kerndoel 46: De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.
Kerndoel 55: De leerling leert op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 

Kosten

Gratis voor scholen aangesloten bij het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland. Reguliere prijs: ongeveer €400,- per dag. Neem voor exacte tarief contact op.

 

Overig

Gymzaal vereist of een andere rustige ruimte van minimaal 7 meter bij 7 meter met een hoogte van minimaal 3 meter, alsmede een elektrische aansluiting. 

 

Laatst aangepast op dinsdag, 19 januari 2016 13:49