Proefjes.nl

Proefjes.nl is een website met eenvoudige proefjes om kinderen vanaf 8 jaar op een leuke manier kennis te laten maken met natuurkunde, scheikunde en biologie. Op de website staan ruim 200 verschillende proefjes en is daarmee de grootste collectie van Nederlandstalige proefjes op het web. En maandelijks komen er nieuwe proefjes bij. Je kunt ieder proefje uitvoeren met alledaagse en goedkope materialen. Om een proefje te doen volg je de beschrijving stap voor stap. Tussendoor worden vragen gesteld, die je over het proefje laten nadenken. De antwoorden op de vragen kun je lezen op de pagina met de uitleg. Hier staat ook extra uitleg voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen. Bij elk proefje staan werkbladen en antwoordbladen om uit te printen voor gebruik in de klas.

Leraren kunnen een workshop boeken over het doen van proefjes met kinderen. De workshops zijn geschikt als activiteit tijdens een teambijeenkomst of studiedag. Het programma van de workshop kan worden aangepast aan de wensen van de school: wil je kennismaken met proefjes over allerlei verschillende onderwerpen of wil je je juist verdiepen in het gebruik van proefjes voor onderzoekend leren.

Laatst aangepast op vrijdag, 05 december 2014 12:31