Studentenopdrachten Wetenschapsknooppunt

Het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland (WKNN) brengt wetenschap en wetenschappers naar de basisschool. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk met scholen, culturele instellingen (oa. Musea), onderwijsinstellingen (o.a. pabo’s) en wetenschappers opgebouwd. Zo zijn er nu ruim 40 scholen in Noord-Nederland die actief participeren in dit netwerk. Belangrijkste activiteiten zijn gecoördineerde museumbezoeken met nadruk op wetenschap, PO-leerkrachten bijscholingen, ondersteuning aan RUG-wetenschappers bij het geven van gastlessen en de RUG-Kinderuniversiteit (zie voor een volledig overzicht http://www.wknn.nl/index.php/activiteiten). Daarnaast wordt dit ondersteund door wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit GMW.

Binnen het WKNN zijn voor (pabo)studenten opdrachten beschikbaar uiteenlopend van materiaalontwikkeling tot wetenschappelijk onderzoek.


1.    Lesmateriaal RUG Kinderuniversiteit
De Kinderuniversiteit organiseert een aantal keer per jaar een college speciaal voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Elke keer komen er honderden kinderen op bezoek. Thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn geweest zijn o.a. hunebedden, filosofie, duurzaamheid en de oerknal. Zie voor een impressie: http://www.rug.nl/education/scholierenacademie/kinderuniversiteit/
Het WKNN wil dat haar activiteiten meer zijn dan een enkel bezoek. Dit gebeurt door waar mogelijk een  voor- en/of na-traject te bieden. Hierbij kun je denken aan een voorbereidingsles, lesmaterialen of een vervolgopdracht. Aangezien elke Kinderuniversiteit een ander thema heeft, is er meerdere keren per jaar nieuw materiaal nodig.
Opdracht: ontwerp passend materiaal voor een voor- en/of na-traject bij een Kinderuniversiteit, waarbij de onderzoekende houding en nieuwsgierigheid van de kinderen wordt geprikkeld.

2.    Effectiviteitsonderzoek diverse activiteiten
Het WKNN vindt het belangrijk dat de activiteiten die via het knooppunt worden aangeboden ook daadwerkelijk een onderzoekende houding stimuleren. Instructeurs, begeleiders en student-assistenten die betrokken zijn bij de activiteiten volgen daartoe o.a. een TalentenKracht workshop.
Onderdeel van deze kwaliteitsborging is ook dat activiteiten geanalyseerd worden, waarna de organisatoren feedback krijgen op hun werkwijze. Daarnaast ontvangen activiteitenaanbieders suggesties om hun activiteit Talentkrachtiger te maken.
Opdracht: analyseer een WKNN-activiteit op Talentkrachtig handelen en doe op basis daarvan verbetersuggesties.


3.    TalentenKracht: blijvend effect? (universitair)
Het WKNN is gestart in 2009; in de eerste jaren participeerden 20 scholen in het netwerk. Het merendeel van deze scholen heeft TalentenKracht-training gevolgd. Hoe de scholen zich daarna hebben ontwikkeld is echter onduidelijk. Is de TalentenKracht-benadering blijven hangen of is er niets mee gebeurd? Ook zien we dat binnen deze groep van vroege deelnemers veel verschil is in mate van participatie: sommige scholen komen meermalen per jaar bij activiteiten, anderen zijn vrijwel van de radar.   

Opdracht 1: onderzoek in hoeverre de TalentenKracht manier van werken is bestendigd bij de vroege scholen. Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de oorzaken wanneer scholen niet meer volgens TalentenKracht werken? 
Opdracht 2: onderzoek waarom er verschil is in de participatiegraad van de netwerkscholen.  Geef op basis van de resultaten adviezen op de participatiegraad te verhogen.
 

Laatst aangepast op maandag, 25 januari 2016 11:09