Wetenschapsknooppunt

Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland.

 

Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool Groningen hebben in 2010 samen het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland opgericht om kinderen in het basisonderwijs te laten kennismaken met en enthousiast te maken voor wetenschappelijke activiteiten. Dit vindt plaats in het kader van landelijke programma’s (zoals VTB, VTB-Pro en TalentenKracht) om wetenschap en techniek in te bedden in het onderwijs.

In Groningen, zowel bij de RUG als de Hanze, zijn al diverse activiteiten met een wetenschappelijk karakter voor basisscholen, zoals de kinderuniversiteit, het universiteitsmuseum en de Magneet. Deze activiteiten willen we beter verbinden met het doel van de school zelf, namelijk het verzorgen van effectief onderwijs op het gebied van wetenschap en techniek. Het doel is om de ‘leeromgeving’ van kinderen te verrijken en zo belangstelling en enthousiasme voor wetenschap te vergroten. Of dat ook zo werkt wordt onderzocht in een parallellopend onderzoek naar het effect van deelname van de school aan het Wetenschapsknooppunt.

 

Talent is overal

In 2012 kende het Platform Bèta Techniek (PBT) samen met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een vervolgsubsidie toe aan de aanvraag van het WKNN, "Talent is overal". Gebruik makend van deze subsidie wil het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland volwassen worden. Het zal in de komende jaren een structureel, effectief en duurzaam onderdeel van de RUG Scholierenacademie zijn, samenwerkend met stimulerende en uitdagende activiteiten aanbiedende partners in Groningen, Friesland en Drenthe. Vanuit het Talentenkracht onderzoeksprogramma zal het onderzoek naar de effectiviteit van de activiteiten worden gecontinueerd en zal ondersteuning worden geboden bij het implementeren van de Talentenkracht principes. Coaching en leerkrachtentraining zal krachtig worden voortgezet, in samenwerking met het Kennisnetwerk W&T Noord-Nederland. De komende jaren breidt het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland uit met nieuwe activiteitenaanbieders in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook het aantal deelnemende scholen kan in die tijd gefaseerd groeien van de huidige twintig basisscholen tot vijftig.

 

Meer informatie: Douwe van der Tuin

Laatst aangepast op donderdag, 24 juli 2014 11:18